De Klaane prins

Luk ontvangt zijn toehoorders in zijn eigen klein planetarium
en brengt het universum van de kleine Prins tot leven.

We gaan op bezoek bij de koning, de ijdeltuit, de zakenman,
de dronkaard, de lantaarnopsteker en de aardrijkskundige.
Op de planeet Aarde ontmoeten we slang en vos.

‘De kleine prins’ was in 1978 de eerste professionele productie van het jonge Taptoegezelschap en ging in première in het kader van het Festival van Vlaanderen.
Freek Neirynck, die toen het stuk bewerkte,
kroop in de huid van de piloot.

Naar aanleiding van het ontsluiten van het Taptoe erfgoed door het Huis van Alijn maakte Luk De Bruyker een nieuwe bewerking met een ‘Gentse’ piloot.

Verteller/figurenspeler: Luk De Bruyker
Licht en klank: Alain Ongenaet
Eindregie: Agnese Meroni

Reacties zijn gesloten.